1%

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000057720 jako organizacja pożytku publicznego na podstawie Postanowienia i Zaświadczenia (sygnatura sprawy WA.XX NS-REJ.KRS/4200/4/498) z dnia 20 kwietnia 2004 roku wydanego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 JAK PRZEKAZAĆ 1%?

W miejsce KOD JEDNOSTKI należy wpisać: MAZ-1-SZTURM