Boże Narodzenie

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida, a Dziewicy było na imię Maryja.  Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteśmiędzy niewiastami».  Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?»Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.  A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.

Łk 2, 26-38

Pewnie jesteś już dziś myślami przy wieczornej kolacji wigilijnej i żłóbku. To już ostatnia prosta, ostatnie godziny Adwentu. Jeśli nadal nie czujesz się godny i przygotowany na przyjście Pana to zobacz, że dziś Bóg pokazuje „nie ma dla Mnie nic niemożliwego”. Wystarczy czasem jedno pokorne „tak”, jedna chwila, twoje jedno szczere pragnienie i On już jest. I to już Boże narodzenie w tobie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 1 Mazowiecka Drużyna Harcerzy “Szturm”, życzy wszystkim harcerzom i ich rodzinom, przyjaciołom i znajomym i wszystkim bliskim, aby każdego dnia potrafili dostrzec Pana Boga w swoim życiu i aby zobaczyli, że dla niego nie ma nic niemożliwego. Życzymy też zdrowia, szczęścia oraz pogody ducha 😀

 

 

Dodaj komentarz