Drużyna

1 Mazowiecka Drużyna Harcerzy “Szturm” im. hm. RP. Stanisława Sedlaczka

Drużyna należy do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy oraz Mazowieckiego Hufca Harcerzy “Pogranicze”. Drużyna działa na terenie Mińska Mazowieckiego i okolic.

Drużynowym Szturmu  jest phm. Paweł Mirosz HR ps. Daszek, ale w skład rady drużyny wchodzą jeszcze czterej przyboczni:

 • pwd. Adrian Jakubiak HO ps. Mrówek
 • Łukasz Gruba Ćw ps. Ciągnik
 • pwd. Karol Górski HO 
 • pwd. Gerard Wocial HO 

Aktualnie drużyna jest podzielona na dwa plutony prowadzone przez Karola i Gerarda. W każdym plutonie są trzy zastępy.

 • Pluton I Wschód – plutonowy: Gerard Wocial HO
  • Zastęp Niedźwiedzie – zastępowy:  dh Bartek Osytek
  • Zastęp Lisy – zastępowy: wyw. Konstanty Grzesiak
  • Zastęp Dziki – zastępowy wyw. Jakub Sobkowicz
 • Pluton II Zachód – plutonowy: Karol Górski HO
  • Zastęp Rekiny – zastępowy mł. Jakub Rutkowski
  • Zastęp Byki – zastępowy: wyw. Jakub Oleszczuk
  • Zastęp Szakale – zastępowy: wyw. Błażej Flis

W naszej drużynie działa również Szkoła Zastępowych “Lubicz” prowadzona przez Adriana Jakubiaka!

Krótka historia drużyny:

W 1991 roku dh. Roman Endzel ps. Belmondo założył zastęp któremu nadał nazwę „Sowa”. Po roku zastęp odłączył się od 7 Mazowieckiej Drużyny Harcerzy z Hufców Polskich i założył własną niezależną 17 MDH im. Stanisława Sedlaczka. W 1993 roku drużyna wcieliła się do Polskiej Organizacji Harcerskiej (POH) i stała się 23 MDH nadal pod imieniem Stanisława Sedlaczka. Po pięciu latach funkcję „Belmonda” przejmuje Paweł Mirosz ps. Daszek i 1996 roku drużyna wstąpiła do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.  Drużyna była już na tyle duża, że we wrześniu 1998 podzieliła się na 1, 2 i 3 próbną MDH. Niestety po jakimś czasie  2 i 3 MDH rozpadł się. Drużynowym 1 MDH dalej pod imieniem Stanisława Sedlaczka był Daszek, był nim aż do 2003 roku. Kolejnym drużynowym był Maciej „Fliper” Dmowski, a następnie Konrad „Gumiś” Gomulski. Po Gumisiu w drużynie był kryzys przez co na nie długi czas drużynowym znów został Daszek. W 2011 roku drużynę przejął Adrian „Mrówek” Jakubiak którym był do września 2015 roku. Wraz z końcem lutego 2016 po małym kryzysie jakich było wiele do drużyny wrócił Paweł Mirosz i kolejny raz objął drużynę opieką.

Drużynowi w kolejności:
1. Roman Endzel „Belmondo”
2. Paweł Mirosz „Daszek”
3. Maciej Dmowski „Fliper”
4. Konrad Gomulski „Gumiś”
5. Paweł Mirosz „Daszek”
6. Adrian Jakubiak „Mrówek”
7. Paweł Mirosz „Daszek”